Hoạt động Công an tỉnh

Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023
Chiều ngày 10/02, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023 theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới điểm cầu Công an các địa phương. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.Tại điểm cầu Công an tỉnh Phú Thọ đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.
Trong năm 2022, Bộ Công an đã xây dựng trình Quốc hội thông qua 01 luật, 02 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 07 nghị định; ban hành theo thẩm quyền 59 thông tư. Các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự được xây dựng, ban hành đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài ra Bộ Công an còn tham gia xây dựng hơn 20 luật, pháp lệnh, nghị quyết, hàng trăm nghị định, thông tư khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với nhiệm vụ xây dựng pháp luật năm 2023 và định hướng đến năm 2030 mà Báo cáo tại Hội nghị đề ra. Các đại biểu cũng tập trung, phân tích các nội dung như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn, giao thông; những giải pháp trong nghiên cứu thực tiễn, lý luận góp phần xây dựng pháp luật phù hợp với thực tiễn bảo vệ an ninh, trật tự.
  
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong công tác xây dựng pháp luật thời gian qua. Thời gian tới, để nhiệm vụ xây dựng pháp luật đạt được hiệu quả tốt hơn nữa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức sâu rằng nhiệm vụ xây dựng pháp luật là đặc biệt quan trọng, là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ngoài ra, đối với những dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật đã đề xuất xây dựng từ năm 2024 đến năm 2030, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để trình ban hành, tránh tình trạng chậm, nợ văn bản quy phạm pháp luật.
Trần Hải

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 535
Tổng số lượt truy cập: 9992897