Cải cách hành chính

Tài liệu tuyên truyền đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV năm 2024
Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án Luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thiện các dự án Luật theo đúng tiến độ đề ra. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ đăng tải tài liệu tuyên truyền dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV.

Tài liệu chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/folders/1K_qQracqNiF_AvZbq-cffJYTNhh2GVOb?usp=sharing
B.T


Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 726
Tổng số lượt truy cập: 68393