Tuyên truyền, phổ biến kiến thức AN, ATTT

Những điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2024:
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong công tác tuyển chọn, xét chuyển chuyên nghiệp và đảm bảo tương quan giữa các đối tượng tuyển chọn vào CAND; Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64/2023/TT-BCA quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND, trong đó, bổ sung quy định xét chuyển thẳng chuyên nghiệp.

          Về đối tượng xét chuyển thẳng chuyên nghiệp: Chiến sĩ nghĩa vụ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ nhập ngũ hoặc năm hết hạn phục vụ tại ngũ; trong các trường hợp sau: (1) trước thời điểm nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp; (2) Trước thời điểm nhập ngũ đã hoàn thành chương trình đào tạo (đủ điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp) nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp, trong thời gian phục vụ tại ngũ mới được cấp bằng tốt nghiệp.

          Về điều kiện xét chuyển thẳng chuyên nghiệp: Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển theo chủ trương của Bộ, tập trung vào số chiến sĩ nghĩa vụ vừa có kết quả rèn luyện tốt, vừa có trình độ chuyên môn, gắn tuyển chọn với nhu cầu của vị trí việc làm, Thông tư quy định điều kiện xét tuyển thẳng đối với chiến sĩ nghĩa vụ cần thiết phải được quy định chặt chẽ, có chọn lọc. Theo đó, chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) tốt nghiệp loại Khá trở lên đảm bảo đồng thời các điều kiện sau thì được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp: (1) 02 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được phân loại chiến sĩ nghĩa vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; (2) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ (kết nạp Đảng trước hoặc trong khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND); (3) Điểm 03 môn thi (không nhân hệ số) để đăng ký xét tuyển chuyên nghiệp được xác định trên cơ sở kết quả điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia trong thời gian hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ hoặc kết quả điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông đạt từ 15 điểm trở lên.

          Quy định chiến sĩ nghĩa vụ tốt nghiệp đại học loại khá trở lên phải đảm bảo thêm các điều kiện nêu trên để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn được cán bộ có trình độ chuyên môn; đồng thời, nếu chiến sĩ nghĩa vụ có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên nhưng không đảm bảo các điều kiện khác để xét tuyển thẳng, thì vẫn được cộng điểm ưu tiên có bằng đại học để xét tuyển chuyên nghiệp cùng số chiến sĩ nghĩa vụ khác theo quy định, tạo nhiều cơ hội và lựa chọn cho chiến sĩ nghĩa vụ trong xét chuyển chuyên nghiệp.
B.B.T

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 747
Tổng số lượt truy cập: 68457