An ninh trật tự

Lực lượng An ninh nhân dân Công an Phú Thọ: Thầm lặng những chiến công
Trải qua 78 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946 – 12/7/2024), các thế hệ lực lượng ANND Công an Phú Thọ đã vượt qua khó khăn, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới, lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

      Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, với phương châm giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, nhiều năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh đã chủ động bám sát địa bàn, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của giáo dân, tín đồ, phật tử; thường xuyên tiếp xúc chức sắc, chức việc, vận động giáo dân, tín đồ, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Đảng uỷ Ban Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền các cấp giải quyết ổn định các vấn đề ngay từ cơ sở, nhất là vấn đề khiếu kiện liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường trong Nhân dân và trong các tôn giáo, không để phát sinh “điểm nóng”, kéo dài. Trong 06 tháng đầu năm 2024, phòng An ninh Nội địa đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành 160 lượt văn bản tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ công tác Tôn giáo Tỉnh ủy, BCĐ PCKB tỉnh...chỉ đạo các ban, ngành phối hợp giải quyết các lĩnh vực liên quan đến công tác an ninh nội địa; ban hành 10 phương án, kế hoạch triển khai trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhằm đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.
 
       Những năm gần đây, việc triển khai các dự án đầu tư không chỉ góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của các làng quê trên địa bàn tỉnh. Để dự án tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đúng tiến độ, lực lượng an ninh toàn tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và chủ đầu tư đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, phòng ngừa, ngăn chặn không để diễn biến phức tạp. Lực lượng an ninh từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân từng bước hiểu được những lợi ích lâu dài từ các dự án mang lại, tạo sự chuyển biến rõ nét từ việc chưa đồng thuận sang ủng hộ tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ việc triển khai các dự án kịp thời.
 

Lực lượng An ninh từ tỉnh đến cơ sở phối hợp vận động nhân dân trong các dự án giải phóng mặt bằng 
 
       Lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế, lực lượng an ninh đã nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư và các giải pháp bảo đảm an ninh trên lĩnh vực kinh tế. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm rõ những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp; nắm tình hình quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế, kịp thời phát hiện các dấu hiệu sai phạm, các vấn đề về tài nguyên, môi trường, khoáng sản..., từ đó có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn không để tình hình phức tạp xảy ra ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn tỉnh. 06 tháng đầu năm 2024, phòng An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh tham gia ý kiến đầu tư đối với 17 dự án kinh tế; phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra đình lãn công, vụ việc phức tạp tại 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra cho lực lượng an ninh những nhiệm vụ nặng nề, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình kế hoạch công tác, lực lượng an ninh Công an Phú Thọ với sự vào cuộc quyết liệt, tiếp tục triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức trên địa bàn tỉnh, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động góp phần đảm bảo ANQG, TTATXH.

        Sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của khoa học công nghệ, đã và đang đem lại nhiều thuận lợi, thời cơ cho phát triển đất nước; tuy nhiên bên cạnh đó các phần tử phản động và các loại tội phạm cũng triệt để lợi dụng hoạt động. Trước tình hình trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc, bám sát các chủ trương chỉ đạo của cấp trên về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong tình hình mới; chủ động kiểm soát, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành thụ lý, điều tra tổng số 104 vụ/155 đối tượng phạm tội. Trong đó, thụ lý, điều tra một số vụ án nổi bật như: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”…
 

Lực lượng An ninh Điều tra phối hợp Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh điều tra làm rõ đối tượng 

         Với nhiều chính sách mới trong thời kỳ hội nhập, lực lượng an ninh Công an Phú Thọ xác định công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài đang cư trú, hoạt động, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh là công tác trọng tâm góp phần giữ vững tình hình ANTT của địa phương. Thời gian qua, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị  tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về công tác lưu trú và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; tổ chức nắm tình hình, kịp thời phát hiện các cơ sở vi phạm để tham mưu các cấp lãnh đạo kịp thời chấn chỉnh, xử lý, không để phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thị thực và gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đang học tập, làm việc trên địa bàn.
 

Lực lượng Quản lí Xuất  nhập cảnh kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục tạm trú cho người nước ngoài
 
       Cùng với sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, lực lượng An ninh Công an tỉnh mà nòng cốt là phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ động phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng, nguy cơ tiềm ẩn về an ninh an toàn thông tin, tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH. 06 tháng đầu năm 2024, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện 19 đơn vị có website chèn link điều hướng đến website đánh bạc, tài khoản hệ thống bị rò rỉ lộ lọt trên không gian mạng; phối hợp các đơn vị phát hiện, điều tra, khởi tố 04 vụ/07 đối tượng phạm pháp hình sự do tội phạm sử dụng công nghệ cao.

       Phát huy truyền thống lịch sử đầy tự hào, với phương châm an ninh chủ động, lực lượng An ninh Công an Phú Thọ không ngừng đổi mới, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần giữ vững tình hình ANCT trên địa bàn tỉnh, đó là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ thực hiện các khâu đột phá phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trở thành trung tâm kinh tế của khu vực trung du miền núi phía Bắc./.
Thu Bùi
 

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 1468
Tổng số lượt truy cập: 1162043