THÔNG BÁO NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

DANH SÁCH THÔNG BÁO NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

STT Tên văn bản Ngày ban hành Đơn vị Chi tiết
1 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Yên Lập tháng 8/2023 31/07/2023 Công an huyện Yên Lập Xem
2 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Thanh Ba tháng 8/2023 31/07/2023 Công an huyện Thanh Ba Xem
3 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Tân Sơn tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Tân Sơn Xem
4 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Cẩm Khê Xem
5 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Phù Ninh tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Phù Ninh Xem
6 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Lâm Thao tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Lâm Thao Xem
7 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thanh Thuỷ tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Thanh Thủy Xem
8 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thị xã Phú Thọ tháng 8/2023 28/07/2023 CA Thị xã Phú Thọ Xem
9 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Tam Nông tháng 8/2023 27/07/2023 Công an huyện Tam Nông Xem
10 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Hạ Hoà tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Hạ Hòa Xem
11 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng tháng 8/2023 28/07/2023 Công an huyện Đoan Hùng Xem
12 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 8/2023 27/07/2023 Phòng Cảnh sát giao thông Xem
13 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách tháng 8/2023 28/07/2023 CA Thành phố Việt Trì Xem
14 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 8/2023 28/07/2023 CAH huyện Thanh Sơn Xem
15 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Yên Lập tháng 7/2023 30/06/2023 Công an huyện Yên Lập Xem
16 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Thanh Ba tháng 7/2023 30/06/2023 Công an huyện Thanh Ba Xem
17 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Tân Sơn tháng 7/2023 28/06/2023 Công an huyện Tân Sơn Xem
18 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 7/2023 28/06/2023 CAH huyện Thanh Sơn Xem
19 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thanh Thuỷ tháng 7/2023 29/06/2023 Công an huyện Thanh Thủy Xem
20 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Cẩm Khê tháng 7/2023 28/06/2023 Công an huyện Cẩm Khê Xem
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 665
Tổng số lượt truy cập: 68157