Trang chủ

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ: 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Cách đây 66 năm, ngày 10/5/1958, Uỷ ban kiện toàn tổ chức Trung ương có quyết định tách lực lượng An ninh chính trị nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ. Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ đến thời kì hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng An ninh chính trị nội bộ thường xuyên được củng cố và không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó đến nay, ngày 10/5 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân.

          Trong suốt chặng đường 66 năm qua, trong mỗi giai đoạn lịch sử, với các tên gọi khác nhau như Vụ Bảo vệ chính trị, Vụ Bảo vệ cơ quan, Cục Bảo vệ nội bộ, Cục Bảo vệ an ninh văn hoá tư tưởng, Cục Bảo vệ an ninh nội bộ và văn hoá tư tưởng, Cục an ninh chính trị nội bộ, lực lượng An ninh chính trị nội bộ luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết lên những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Với những chiến công, thành tích đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập… nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 
          Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh chính trị nội bộ, trong mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Từ những ngày đầu chỉ là những cán bộ thuộc Tổ Bảo vệ cơ quan văn hóa, đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh dần được kiện toàn và phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
          Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh chính trị nội bộ các thế hệ đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu khắc phục khó khăn gian khổ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tăng cường biên chế để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu. Góp phần xứng đáng vào những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Phú Thọ trong sự nghiệp bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh.

          Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), đế quốc Mỹ (1954 - 1975) và 10 năm đầu sau giải phóng, lực lượng bảo vệ an ninh văn hóa Ty Công an Phú Thọ đã tăng cường nắm tình hình, kịp thời tham mưu và trực tiếp đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, đảm bảo sự trong sạch nội bộ ở các cơ quan của Đảng và chính quyền cũng như sự ổn định trên lĩnh vực an ninh văn hóa tư tưởng. Lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng đã thực hiện nhiều chiến dịch truy quét tàn dư văn hóa phản động, độc hại; hàng vạn hồ sơ địch để lại được khẩn trương khai thác để sàng lọc, xác minh, kết luận và đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp cài cắm lại phục vụ cho ý đồ của các thế lực thù địch, đồng thời minh oan cho nhiều cán bộ đảng viên trung kiên mà kẻ địch đã dựng hồ sơ giả hòng gây nghi kỵ, rối ren trong nội bộ ta; nhiều chuyên án đấu tranh làm thất bại hoạt động móc nối, cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung phản động cho các trung tâm phá hoại tư tưởng của địch ở nước ngoài được xác lập...

          Thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), trước âm mưu, ý đồ của địch tiến hành các hoạt động "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để hoạt động chiến tranh tâm lý với nhiều thông tin, bài viết có nội dung sai lệch, méo mó, xuyên tạc sự thật, gieo rắc hoài nghi trongnhân dân đối với chế độ Xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng đã tập trung trí tuệ trong việc định ra phương hướng và biện pháp công tác nhằm đấu tranh ngăn chặn một cách hiệu quả âm mưu hình thành các tổ chức chống đối và các hoạt động núp dưới các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo"… hòng gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bài bác lịch sử… nhằm mục đích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Xác lập, triển khai hàng trăm chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với số đối tượng vi phạm pháp luật về các tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" góp phần ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động tuyên truyền trái quan điểm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ an toàn nội bộ.

          Cùng với các lực lượng công an khác, trong những năm vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh trên các lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật, Thể dục Thể thao, Lao động - Thương binh - Xã hội, Y - Dược, Giáo dục & Đào tạo; Bưu chính, viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đơn vị đã chủ động trong việc nắm tình hình các địa bàn và lĩnh vực phụ trách, kịp thời phát hiện những vụ việc tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ và những vấn đề bức xúc, nổi cộm khác liên quan đến tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh cũng như liên quan đến việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề xuất, tham mưu hướng giải quyết, xử lý. Tham mưu phục vụ Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện thành thị tập trung lực lượng nắm chắc tình hình bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ tuyệt đối an toàn và thành công của Đại hội Đảng, các cuộc bầu cử được cấp uỷ và chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã làm tốt chức năng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bí mật nhà nước của tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và các tổ chức, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; ngăn chặn lộ, lọt, mất an ninh, an toàn thông tin đưa công tác bảo vệ BMNN đi vào chiều sâu; triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và hàng trăm phương án cảnh vệ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ cũng như các sự kiện chính trị, thể thao, văn hoá, các lễ hội trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, xử lý, gỡ bỏ hàng chục tin, bài có nội dung thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng… qua đó góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn.
          Tự hào với truyền thống 66 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH trên quê hương Đất Tổ và xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời tô thắm thêm những trang sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.
                                                                             Phòng ANCTNB

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 683
Tổng số lượt truy cập: 68222