Cải cách hành chính

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID
Từ ngày 20/10/2022, người dân chính thức có thể sử dụng VNeID thay thế cho thẻ CCCD và các giấy tờ đã được tích hợp. Vì vậy mỗi người dân nên đến ngay Cơ quan Công an để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành ngày20/10/2022. Đây là văn bản pháp luật chính thức xác định việc sử dụng phần mềm VNeID thay thế cho thẻ CCCD và các giấy tờ được tích hợp.
Tại khoản 5, Điều 12, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định:
"Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó."
Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được thực hiện qua ứng dụng VNelD. “VNelD” là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Như vậy từ ngày 20/10/2022, người dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể sử dụng phần mềm VNeID để thay thế cho thẻ CCCD và các loại giấy tờ khác đã được tích hợp: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế...
"Tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử"
Có nghĩa là người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực hiện tử tạo lập được kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Trong thời gian tới định danh điện tử có thể dùng làm chữ ký số, thay thẻ ATM để rút tiền ngân hàng hay dùng xác thực danh tính trong các giao dịch, thanh toán…
Công an thành phố Việt Trì

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 289
Tổng số lượt truy cập: 67097