Chuyển đổi số

Gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính
Trong các mặt công tác nổi bật nửa đầu nhiệm kỳ của Bộ Công an, có một dấu ấn đặc biệt, đó là lực lượng Công an đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, xã hội, góp phần phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số. Kết quả trên có được từ quyết tâm chính trị cao nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt của người đứng đầu Bộ Công an cho tới từng CBCS trong toàn lực lượng.
Đề án 06 - dấu ấn tiên phong và đột phá

Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 vừa được Bộ Công an tổ chức mới đây, đánh giá về những kết quả nổi bật đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đã tạo bước "đột phá", chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT.
Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), tạo nền tảng, góp phần cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, xây dựng xã hội hiện đại, công khai, minh bạch, công bằng, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, xã hội số trong những năm tiếp theo.
Thống kê của Bộ Công an cho thấy, đến nay lực lượng Công an toàn quốc đã hoàn thành mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện theo quy định; hơn 40 triệu tài khoản định danh điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thu thập, bổ sung, cập nhật đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống".
Từ những dự án trên, một trong những điểm sáng nổi bật đó là, Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành, triển khai Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".
Đề án 06 với 5 nhóm tiện ích chính là nòng cốt, xương sống mang lại giá trị rất lớn cho xã hội cũng như trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số, công dân số. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành triển khai Đề án 06, Bộ Công an đã chủ động và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quyết liệt các chủ trương, giải pháp, sửa đổi, tham mưu ban hành nhiều văn bản tạo hành lang pháp lý trong tổ chức thực hiện.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 06 đã bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nhiều vấn đề lớn, vấn đề mới, chưa có tiền lệ đã và đang được Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả như: Xây dựng, triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Bộ Công an đồng thời đã ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong CAND. Lực lượng CAND đã phát huy tốt vai trò thường trực, tiên phong, gương mẫu đi đầu, tạo dấu ấn rõ nét, góp phần thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án 06, góp phần tạo chuyển biến "đột phá" trong chuyển đổi số quốc gia.
Xác định năm 2023 là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Bộ Công an đã tập trung đôn đốc các bộ, ngành, nhằm mục tiêu "Xây dựng nền hành chính văn minh, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống hiệu quả tội phạm".
Bộ Công an đã số hóa, tạo lập dữ liệu của ngành Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội… để cắt giảm các thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, không phải mang theo nhiều loại giấy tờ.

Phát huy vai trò thường trực vì nhân dân phục vụ

Với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID, người dân hoàn toàn có thể tự tạo lập dữ liệu và đẩy dữ liệu về các bộ chuyên ngành xác thực, không cần đầu tư nhiều cho các bộ trong số hóa. Các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Hiện, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến.
Nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao, có dịch vụ đạt tới hơn 99%. Bộ Công an đã phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công theo Đề án 06 với 10/28 dịch vụ công theo Quyết định 442 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm tiết kiệm cho Nhà nước 2.505 tỷ đồng.
Việc dữ liệu và dịch vụ công được phát triển đã giúp tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, tiết kiệm chi phí in sao hồ sơ, kết quả giải quyết, hạn chế việc phải kiểm tra, xác minh. Cùng với đó, khi những dịch vụ công được thực hiện trên môi trường số đã giúp cắt giảm dần cán bộ tiếp dân, giảm gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng "tham nhũng vặt". 
Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được thúc đẩy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo ra giá trị cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, đúng như phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ" của Đề án 06. Bộ Công an tiếp tục ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực như bảo hiểm, điện lực, ngân hàng, viễn thông, y tế, giao thông vận tải, giáo dục…
Đơn cử, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực cho biết, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực là một trong những đơn vị đầu tiên đã hoàn thành kết nối 100% dịch vụ lên cổng dịch vụ công quốc gia đạt mức độ 4. Tính đến hết tháng 6/2023, có 94,21% khách hàng thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với số lượng tương ứng lên trên 98,02% số thu tiền điện, qua đó giúp giảm chi phí đi lại, in ấn, bảo quản, lưu trữ tài liệu với gần 20 triệu trang hồ sơ mỗi năm và 760 triệu trang giấy/năm cho việc in hóa đơn.
Hay như việc làm sạch thông tin tín dụng, thông tin thuê bao giúp các nhà mạng tiết kiệm 143 tỷ đồng. Việc hạn chế và không dùng tiền mặt, chi trả bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, an sinh xã hội cũng đã được các bộ, ngành triển khai hiệu quả, chính xác và nhanh chóng trên nền tảng VNeID, tài khoản của các cá nhân. Cụ thể, đã làm sạch đảm bảo chính xác đối tượng được hưởng an sinh xã hội thực hiện chi trả với 141,7 tỷ đồng dưới hình thức không dùng tiền mặt.
Trên lĩnh vực y tế, Bộ Công an đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế thay thế bằng thẻ CCCD gắn chip được triển khai tại 12.455 cơ sở khám, chữa bệnh, đạt 97%, giúp tiết kiệm tiền in thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm lên tới gần 30 tỷ đồng.
VNeID cũng như các điểm xác thực sinh trắc học tại bệnh viện, những nhà ga, bến xe, cảng hàng không đã phát huy hiệu quả rất lớn, giảm thiểu ùn tắc, nâng cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm nhân sự, tự động hóa khu vực kiểm soát, phục vụ hành khách, người dân ngày càng tốt hơn.
Bộ Công an đã phối hợp, hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với 22.268 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với trên 8,6 triệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, qua đó giúp Chính phủ truy thu thuế 485 tỷ đồng.
Quá trình ứng dụng dữ liệu dân cư giúp nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, bắt giữ đối tượng truy nã. Việc xác thực thông tin thuê bao di động đã góp phần từng bước loại bỏ "sim rác" hoạt động lừa đảo, vu khống, đe dọa.
Xác thực CCCD gắn chip, đối chiếu khuôn mặt còn giải quyết được bài toán gian lận khi thi cử, đảm bảo việc đăng ký trực tuyến nhanh chóng, chính xác, tiện lợi… thay vì người dân, học sinh, thí sinh phải mất công sức, tiền bạc đến đăng ký trực tiếp như những năm trước, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngành giáo dục.
Quá trình Bộ Công an hỗ trợ ngân hàng xác thực thông tin tín dụng khách hàng vay đảm bảo chính xác danh tính, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, hạn chế rủi ro cho người dân và các tổ chức tín dụng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống "tín dụng đen", lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng… bảo vệ những người yếu thế trong xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau theo đúng như tinh thần Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo.
Hoàng Phong(Báo CAND)
 

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 649
Tổng số lượt truy cập: 68122