Cải cách hành chính

Đề án 06 tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia
Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong thời gian tới. Đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong kết cấu hạ tầng thì cùng với việc ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, Nghị quyết khẳng định phải chú trọng phát triển hạ tầng thông tin - viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.
Đề án 06 là bước triển khai quan trọng để thực hiện khâu đột phá chiến lược này. Mục tiêu tổng quát của Đề án 06 là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử một cách linh hoạt sáng tạo, phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
Bộ Công an thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương. Trước hết là 5 nhóm tiện ích cốt lõi bao gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế xã hội, công dân số, hoàn thiện sinh thái để kết nối khai thác làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ điều hành của lãnh đạo các cấp.
5 nhóm tiện ích cốt lõi được xây dựng với lộ trình đưa hầu hết các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, kết nối chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đưa vào vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Công dân sẽ được định danh số thống nhất, chính xác mức độ tin cậy cao. Công dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi thực hiện các thủ tục hành chính khác nhau. Dự kiến năm 2022, nếu hoàn thành việc tái cấu trúc, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ định danh xác thực và giải quyết 25 hành chính thiết yếu sẽ giúp tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Phát huy vai trò nguồn tài nguyên số quý báu về dân cư, đề án sẽ thúc đẩy chuyển đổi số không chỉ trong các cơ quan tổ chức mà còn dần hình thành công dân số, hoàn chỉnh hệ sinh thái số, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Công an thành phố Việt Trì

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 347
Tổng số lượt truy cập: 67262