Tuyên truyền, phổ biến kiến thức AN, ATTT

DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI” VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “ỨNG XỬ VĂN MINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 và triển khai Cuộc vận động “ Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2024 – 2027, vừa qua, Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và hội nghị triển khai cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” năm 2024 tại trường THPT Vũ Thê Lang, TP Việt Trì.


       Trước thực tế hiện nay, tình trạng ứng xử thiếu văn minh, thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội của một bộ phận đoàn viên, thanh thiếu niên vẫn còn diễn ra; tình trạng tin giả, tin sai sự thật có chiều hướng gia tăng về số lượng và hoạt động ngày càng phức tạp. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu, độc, bịa đặt, sai sự thật nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, nhận thức đúng, hành động để cùng xây dựng mạng xã hội lành mạnh, an toàn là trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là thanh thiếu niên.
       Tại diễn đàn, Phòng An ninh mạng và phòng chống, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tuyên truyền cho học sinh, sinh viên văn hóa ứng xử trên không gian mạng; các thủ đoạn lừa đảo chiến đoạt tài sản trên không gian mạng, phân biệt tin xấu độc… Đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng góp phần đầy lùi những thông tin sai trái của các thế lực thù địch về văn hóa, tạo nên sự hưng thịnh của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.
  
      Thông qua diễn đàn và cuộc vận động, thanh, thiếu niên, đoàn viên được nâng cao kỹ năng, ý thức, trách nhiệm trong việc tiếp nhận các luồng thông tin đa chiều trên không gian mạng. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn, âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng. Đây cũng là dịp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu niên Đất Tổ về văn hoá sử dụng không gian mạng; lan toả ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân để xây dựng một môi trường mạng văn minh, an ninh, an toàn.
 Phòng ANM

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 1506
Tổng số lượt truy cập: 1162148