Tuyên truyền, phổ biến kiến thức AN, ATTT

Chuẩn hoá trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ trong sạch, vững mạnh, ngày càng khẳng định vai trò trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại Lễ khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2024 cho cán bộ, chiến sĩ do Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức vào sáng 23/5. 
         Thực hiện thông báo kết luận số 1712, ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ về việc mở lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh năm 2024. Tham gia khoá học có 120 học viên đến từ các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Khoá học dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian 02 tháng. Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề với những nội dung cơ bản gồm: Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hoá xã hội; công nghiệp hoá nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...   
 
                                                                         
       Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, phải xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đồng bộ, cân đối về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có ý chí kiên cường trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đi đôi với phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ cần có thái độ học tập, rèn luyện tích cực, cầu thị, sáng tạo, tiếp thu kiến thức làm hành trang trong quá trình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao.
     Thông qua việc học tập, đào tạo sơ cấp lý luận chính trị đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn và tư duy đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Thu Bùi

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 1625
Tổng số lượt truy cập: 1162352