Cải cách hành chính

Bộ Công an ban hành Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06
Ngày 15/8/2023, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (sau đây gọi là Quyết định 5625); có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.
Quyết định 5625 ban hành mới 04 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 01 thủ tục; cấp xã: 03 thủ tục); sửa đổi, bổ sung 25 thủ tục hành chính (cấp Bộ: 14 thủ tục; cấp tỉnh: 08 thủ tục; cấp huyện: 03 thủ tục) và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (cấp Bộ: 02 thủ tục) các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các cấp theo quy định tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP.
Xem toàn văn Quyết định 5625 tại đây và các Phụ lục liên quan tại đây

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 930
Tổng số lượt truy cập: 72809