Cải cách hành chính

Áp dụng công khai thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh
Ngày 7/6, Công an tỉnh ban hành Quyết định số 3134/QĐ-CAT-PV01 về việc công khai áp dụng 05 thủ tục hành chính mới ban hành mới ban hành, 23 thủ tục hành chính được bổ sung và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. Cụ thể như sau:
          
I. Thủ tục hành chính mới ban hành:
1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh:
- Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
- Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
- Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện:
- Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
- Cấp lại cúng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
II. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:
1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh:
- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
- Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
- Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
- Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
- Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
- Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
- Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
- Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
- Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
- Cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
- Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
- Cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
- Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
- Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
2. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện:
- Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
- Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
- Cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
- Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thuỷ nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
- Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
- Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở
3. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã:
- Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
 
III. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:
1. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh:
- Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
- Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
2.  Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện:
- Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
B.B.T
 

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 1513
Tổng số lượt truy cập: 1162158