Phong trào toàn dân BV ANTQ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN LẬP
Những năm qua, cùng với việc tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Yên Lập luôn xác định tầm quan trọng của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, từ đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Yên Lập đã ban hành các văn bản thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện và triển khai đến các xã, thị trấn thực hiện công tác đảm bảo an nình chính trị, dân tộc, tôn giáo... tại địa phương. Căn cứ kế hoạch của tỉnh và của huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt đến từng khu dân cư, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các nội dung chỉ đạo của cấp trên và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đam bao phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

 
6 tháng đầu năm 2024, các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được với trên  3.000 lượt người tham gia; Duy trì hoạt động của 186 Ban ANTT với 1438 thành viên, 750 tổ liên gia tự quản về ANTT với 19724 thành viên, 07 dòng họ tự quản về ANTT với 64 thành viên. Các tổ tự quản đã duy trì hoạt động hiệu quả, cung cấp cho lực lượng Công an 24 nguồn tin, tố giác liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an giải quyết 19 vụ việc tại cơ sở. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Yên Lập đặc biệt quan tâm. Sáu tháng đầu năm 2024, huyện Yên Lập tiếp tục duy trì hiệu quả của 08 mô hình điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời đã chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng mới 01 mô hình “nhà tôi có bình chữa cháy và camera an ninh tại xã Mỹ Lung”. Trên địa bàn huyện đang tiếp tục duy trì 03 Cụm liên kết đảm bảo ANTT. Các Cụm liên kết duy trì hoạt động hiệu quả đã góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, xây dựng lực lượng nòng cốt đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới, tạo ra thế trận an ninh liên hoàn, vững chắc, bịt kín những sơ hở, góp phần hạn chế hoạt động của các loại tội phạm, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhân dân, cấp ủy, chính quyền, đồng thời góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương và khu vực địa bản giáp ranh.
  
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Yên Lập đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiệu quả tích cực lớn nhất có được từ phong trào đó là người dân đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước về an ninh trật tự, là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân và an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.
 
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 1507
Tổng số lượt truy cập: 1162147