Lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
3 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 2
4 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
5 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
6 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 2
7 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 2
8 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 2
9 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 2
10 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
11 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
12 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
13 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
14 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
15 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại cấp huyện Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Huyện Mức độ 4
16 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Xã Mức độ 4
17 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Xã Mức độ 2
18 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
19 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Cấp Tỉnh Mức độ 4
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 151
Tổng số lượt truy cập: 10324757