Lĩnh vực: Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Tỉnh Mức độ 4
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Tỉnh Mức độ 4
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Tỉnh Mức độ 4
4 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Huyện Mức độ 4
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Huyện Mức độ 4
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp huyện Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cấp Huyện Mức độ 4
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 228
Tổng số lượt truy cập: 10324991