Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
2 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
3 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
4 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
5 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
6 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
7 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
8 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
9 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
10 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
11 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
12 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
13 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
14 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
15 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 3
16 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
17 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Phòng cháy, chữa cháy Cấp Tỉnh Mức độ 4
18 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 3
19 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 4
20 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 4
21 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 4
22 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 3
23 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 3
24 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 3
25 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng cháy, chữa cháy Cấp Huyện Mức độ 3
26 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Phòng cháy, chữa cháy Cấp Xã Mức độ 3
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 188
Tổng số lượt truy cập: 10324868