Lĩnh vực: Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Ghi chú
1 Tách hộ Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
2 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
3 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
4 Xác nhận thông tin về cư trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Huyện DVCTT Toàn trình
5 Đăng ký thường trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
6 Xóa đăng ký thường trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
7 Đăng ký tạm trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
8 Gia hạn tạm trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
9 Xóa đăng ký tạm trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
10 Thông báo lưu trú Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
11 Khai báo tạm vắng Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Cấp Xã DVCTT Toàn trình
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 125
Tổng số lượt truy cập: 12757739