Lĩnh vực: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 4
2 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 3
3 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 3
4 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 3
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 3
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 3
7 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 4
8 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Tỉnh Mức độ 4
9 Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 3
10 Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 3
11 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 3
12 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 3
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 3
14 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 4
15 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Huyện Mức độ 4
16 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 3
17 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 3
18 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 3
19 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 3
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 3
21 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 4
22 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Cấp Xã Mức độ 4
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 153
Tổng số lượt truy cập: 10324762