Lĩnh vực: Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp
thực hiện
Mức độ
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 4
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 4
3 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 4
4 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 4
5 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp xã Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Xã Mức độ 4
6 Thông báo số định danh cá nhân Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Xã Mức độ 4
7 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 3
8 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 3
9 Đổi thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 3
10 Cấp lại thẻ Căn cước công dân cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 3
11 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cấp tỉnh Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Tỉnh Mức độ 4
12 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 3
13 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 3
14 Đổi thẻ Căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 3
15 Cấp lại thẻ Căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 3
16 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân cấp huyện Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Cấp Huyện Mức độ 4
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 175
Tổng số lượt truy cập: 10324845