Hoạt động Công an tỉnh

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG AN CÁC CẤP NHẤT LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỈ HUY CẤP CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ LÊN ĐỦ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC VÀ UY TÍN NGANG TẦM NHIỆM VỤ
Ngày 07/01, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị quán triệt Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Cục và tương đương trở lên, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đại Ban Tổ chức tỉnh ủy Phú Thọ; các đồng chí trong đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã. Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và yêu cầu các đơn vị , địa phương tổ chức quán triệt nội dung của Đề án.
Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt nội dung Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Cục và tương đương trở lên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" . Đề án đã đánh giá cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn, từ đó khẳng định việc nghiên cứu xây dựng Đề án là yêu cầu khách quan, cần thiết, có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mục tiêu đến năm 2030, về công tác cán bộ được hoàn thiện đồng bộ, liên thông, thống nhất theo quy định của Trung ương và phù hợp với đặc điểm tình hình của lực lượng CAND. Xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, phương án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo cấp Cục và tương đương trở lên, lãnh đạo Công an cấp tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đề án đưa ra 04 nhiệm vụ và giải pháp lớn, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ CAND; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng nhằm rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND; Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo cấp Cục và tương đương trở lên. Việc thực hiện Đề án sẽ có những tác động tích cực đến công tác xây dựng đội ngũ Công an các cấp ngày càng trưởng thành; được bồi dưỡng, rèn luyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu; có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo; có năng lực tổ chức, lãnh đạo đơn vị; ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết nội bộ; tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối về bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Cũng trong buổi làm việc sáng 07/01, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức vụ lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031./.
 
Mạnh Việt

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 163
Tổng số lượt truy cập: 10324795