Hoạt động Công an tỉnh

Thông báo tuyển chọn công dân có trình độ Công nghệ thông tin vào Công an nhân dân
Thực hiện Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân; Công văn số 868/X01-P2, ngày 19/01/2023 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an về việc thông báo chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ có trình độ Công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) và Kế hoạch số: 516/KH-CAT-PX01, ngày 13/02/2023 của Công an tỉnh Phú Thọ về tuyển chọn công dân có trình độ máy tính và công nghệ thông tin vào Công an nhân dân. Công an tỉnh Phú Thọ thông báo như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 03 chỉ tiêu.
2. Đối tượng tuyển chọn: Công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn về máy tính và công nghệ thông tin phù hợp để thực hiện yêu cầu công tác ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và tự nguyện phục vụ trong CAND.
3. Tiêu chuẩn tuyển chọn
3.1 Tiêu chuẩn chính trị:
- Có lí lịch rõ ràng;
- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quản chế, không trong thời gian bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT- BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.
3.2. Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
3.3. Văn bằng, chứng chỉ:
Đã tốt nghiệp và được cấp bằng Đại học, hệ chính quy (loại Khá trở lên) thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin:
- Lĩnh vực máy tính, gồm các ngành: Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính.
- Lĩnh vực công nghệ thông tin gồm các ngành: Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.
3.4. Tuổi đời: từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ hoặc đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến 35 tuổi; chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.
3.5. Sức khỏe: bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định:
Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên; Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10 (công dân có trình độ máy tính và CNTT bố trí làm công tác thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử: được hạ thấp 02 cm đối với từng giới; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 đi ốp mỗi mắt).
3.6. Năng khiếu: là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn về năng khiếu trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin.
4. Phương thức và trình tự tuyển chọn
4.1. Phương thức tuyển chọn: Xét tuyển.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
5.1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:
a) Đơn tự nguyện phục vụ trong CAND;
b) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;
Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
e) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển; con đẻ của Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh...; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND).
g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
h) 04 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm) chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
5.2. Đối với các trường hợp đăng ký tuyển chọn là Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; hồ sơ đăng ký tuyển chọn ngoài quy định tại mục 5.1, bổ sung các giấy tờ sau:
a) Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;
b) Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác;
c) Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
d) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Công dân có nhu cầu dự tuyển vui lòng nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Công an huyện, thành phố, thị xã nơi mình cư trú để được hướng dẫn chi tiết.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của công dân đến hết ngày 15/6/2023

B.T

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 191
Tổng số lượt truy cập: 12757925