Cải cách hành chính

Thông báo một số quy định mới về việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông
Ngày 16/6/2020 Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đến thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo như sau:
          1. Từ ngày 01/8/2020, Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện cấp biển nền màu vàng, chữ và số màu đen cho xe ô tô kinh doanh vận tải.
          - Cấp đăng ký, cấp biển số lần đầu theo seri:
         + Xe ô tô con từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô chuyên dùng có hình dáng tương tự ô tô sử dụng sêri “E”
          + Xe ô tô khách chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (chỗ ngồi, nằm, đứng) sử dụng sê ri “F”
          + Xe tải van sử dụng sêri “G”
          + Các loại xe tải sử dụng sêri “H”
         - Đối với các đơn vị, doanh nghiệp có xe hoạt động kinh doanh vận tải đã đăng ký, cấp biển số trước ngày 01/8/2020 chủ động lập danh sách kèm theo công văn gửi về phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ để được đổi biển số theo đúng quy định. Khi đổi sang biển số nền màu vàng được giữ nguyên chữ và số của biển số, không phải đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe, không phải chà số khung, số máy xe. Mức lệ phí đổi biển là 100.000đ/1 phương tiện, theo quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Việc đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện xong trước ngày 31/12/2021.
         - Đối với xe ô tô đã đăng ký biển nền màu vàng, nhưng sau đó không hoạt động kinh doanh vận tải đổi sang nền màu trắng thì chủ phương tiện kê khai theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA, được giữ nguyên chữ và số của biển số, không đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe, không phải chà số khung, số máy xe. Mức lệ phí đổi biển là 100.000đ/1 phương tiện, theo quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC của Bộ tài chính.
          2. Tiếp tục giải quyết đăng ký sang tên, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu đến hết ngày 31/12/2021(Quy định tại Điều 19, Thông tư 58/2020/TT-BCA)
          3. Trước khi cải tạo xe, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), chủ xe phải khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT tại mục khai báo cải tạo xe, thay đổi màu sơn hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe khi có xác nhận của cơ quan đăng ký xe thì mới được thực hiện. (Quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 58/2020/TT-BCA)
           4. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân chủ xe có trách nhiệm:
          a, Trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số đối với trường hợp sang tên cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh. Giao lại giấy chứng nhận thu hồi cho tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng…
          b, Trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký xe đối với trường hợp sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh; Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe. (Quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 58/2020/TT-BCA)
           5. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế  phải đến cơ quan đăng ký xe nơi cư trú nộp giấy tờ theo quy định tại điều 7, điều 8, điều 9, Thông tư 58/2020/TT-BCA để làm thủ tục cấp đăng ký, biển số. Đối với xe sang tên khác tỉnh, chủ xe nộp thêm giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe mà không cần rút hồ sơ gốc. (Quy định tại Khoản 4, Điều 6, Thông tư số 58/2020/TT-BCA)
          6. Hình thức khai báo trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn (kể cả kẻ vẽ, quảng cáo), hết niên hạn sử dụng, hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, đăng ký trực tuyến qua mạng Internet thực hiện sau ngày 01/3/2021(Quy định tại Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 58/2020/TT-BCA)
           Công an tỉnh Phú Thọ thông báo để Nhân dân biết, phối hợp thực hiện.

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 70
Tổng số lượt truy cập: 12252151