Phong trào toàn dân BV ANTQ

Thành phố Việt Trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Việt Trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.
Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương và tỉnh Phú Thọ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, xã, phường, khu dân cư. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã củng cố và duy trì hoạt động 176 Ban ANTT, 1.553 tổ liên gia tự quản, 02 dòng họ tự quản, 03 cụm liên kết, 18 mô hình điển hình tiên tiến. Trong năm, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố.

 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về kinh nghiệm, hiệu quả trong thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những kiến nghị đề xuất thực hiện kế hoạch trong năm 2023.

 
Với những thành tích đã đạt được, thành phố Việt Trì đã có 47 lượt tập thể và 93 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022./.
 
Mạnh Việt

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 439
Tổng số lượt truy cập: 12367830