Cải cách hành chính

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh
Căn cứ quyết định số 321/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đối với lĩnh vực PCCC, kể từ ngày 03/02/2020, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính sau:
1. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.
2. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
3. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
4. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
5. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
6. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.
7. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.
8. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
9. Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
10. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
11. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
12. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
Biên tập: Mạnh Việt

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 67
Tổng số lượt truy cập: 12252129