Cải cách hành chính

Công an thành phố Việt Trì nỗ lực kế hoạch 90 ngày đêm về triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020
Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Phú Thọ về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm”triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Công an thành phố Việt Trì đã ban hành kế hoạch và áp dụng đồng bộ các biện pháp để triển khai đạt hiệu quả cao trên địa bàn.
          Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, cấp Căn cước công dân, cấp Định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP; hoàn thành việc tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020; tăng cường các biện pháp, giải pháp quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự; triển khai nhanh chóng, hiệu quả các “mô hình điểm”, các tiện ích, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được triển khai thực hiện thành công tại một số địa phương để tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP tại địa phương; tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản Định danh điện tử, tài khoản VNeID, thiết bị đọc mã QRcode, đọc chíp trên thẻ CCCD nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, giao dịch dân sự.

          Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tích cực tuyên truyển, vận động và rà soát của những cán bộ chiến sỹ, sau một thời gian triển khai bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực, đem lại những tín hiệu khả quan về tương lai hiện đại hóa, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội địa phương và của đất nước. Thời gian tới, Công an thành phố Việt Trì tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch để thực hiện đạt các chỉ tiêu và vượt tiến độ đề ra, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong tình hình hiện nay./.
 
Công an thành phố Việt Trì

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 1010
Tổng số lượt truy cập: 12571651