Hoạt động Công an tỉnh

CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG AN ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TINH, GỌN, MẠNH
Ngày 27/7, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đề án của Bộ Công an về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo đề án của Bộ Công an, khẳng định rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trong chỉ đạo, gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Do đó, cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn một cách đồng bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng chí Giám đốc đề nghị lãnh đạo các đơn vị phải tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Bộ Công an và kế hoạch, hướng dẫn của Công an tỉnh đến toàn thể CBCS, chủ động nắm và giải quyết tốt tư tưởng CBCS trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.  Phòng Tổ chức cán bộ khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phương pháp, lộ trình thực hiện thật cụ thể, khoa học đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu của Bộ Công an.
Trần Hải
 

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 24
Tổng số lượt truy cập: 12370860