An ninh trật tự

CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
Ngày 14/12, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp buổi thứ 2 xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở trong lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ năm 2022. Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị, các đơn vị có sáng kiến khoa học công nghệ tiếp tục trình bày nội dung sáng kiến. Thành viên hội đồng tiến hành thảo luận về tính mới, tính hiệu quả, khả năng phổ biến nhân rộng của các sáng kiến trong lực lượng Công an tỉnh năm 2022. Trên cơ sở thảo luận, rà soát lại điểm số, các thành viên hội đồng thống nhất xét chọn có 01 sáng kiến khoa học công nghệ của Phòng Tham mưu Công an tỉnh xếp loại xuất sắc; 11 sáng kiến khoa học xếp loại Giỏi.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những đơn vị, cá nhân có sáng kiến được đưa vào xét chọn năm 2022, đồng chí đánh giá cao tính khoa học và giá trị thực tiễn của các sáng kiến khoa học công nghệ năm 2022 được đưa vào xét chọn. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các tác giả, các đơn vị tiếp tục triển khai áp dụng nhân rộng đến các đơn vị có cùng chức năng nhiệm vụ tương tự để nâng cao năng suất công việc và hiệu quả chất lượng các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới./.
Thực hiện:  Đinh Trần Hải

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 177
Tổng số lượt truy cập: 10324849