Cải cách hành chính

7 CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN THAY CHO SỔ HỘ KHẨU
Ngày 13/11/2020, Luật cư trú năm 2020 được Quốc hội khóa 14 ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Trong đó theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Như vậy, sau ngày 31/12/2022 trong các giao dịch hành chính của công dân, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch hành chính có liên quan đến các thông tin về cư trú sau khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị pháp lý, Công an huyện Cẩm Khê hướng dẫn công dân sử dụng các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự như sau:
1. Công dân sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử làm giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3, Điều 18 và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014 thì căn cước công dân chứa đựng các thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Trong đó các thông tin in trên mặt thẻ Căn cước công dân, gồm: Ảnh của công dân; Số thẻ CCCD (số định danh cá nhân); họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; Nơi thường trú…Do vậy, khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác để chứng nhận các thông tin về cư trú.
2. Sử dụng thiết bị đọc mã Qrcode trên thẻ CCCD có gắn chíp
Hiện nay Bộ Công an đã cấp, sản xuất Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trong độ tuổi theo quy định. Trên bề mặt thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử của mỗi công dân có một mã QR code riêng của công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện các giao dịch hành chính cần xác nhận thông tin về cư trú của công dân có thể sử dụng thiết bị đọc Qrcode (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin của công dân từ mã Qrcode trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Trong đó, các thông tin trên thẻ CCCD gắn chíp mà thiết bị đọc mã Qrcode có thể đọc được bao gồm: Số CCCD, Số CMND 9 số; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Nơi thường trú; Ngày cấp CCCD.
3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD
Công dân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện các giao dịch hành chính có thể sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ CCCD gắn chíp để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự... Thiết bị này do Bộ Công an nghiên cứu kết hợp sản xuất và đã trang cấp cho Công an cấp huyện để sử dụng.
Các thông tin mà thiết bị này đọc được bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, nám sinh; Giới tính; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nơi thường trú; Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng; số chứng minh đã được cấp; Ngày cấp; Ngày hết hạn (của thẻ CCCD); Đặc điểm nhận dạng; ảnh chân dung; Trích chọn vân tay; số thẻ Căn cước công dân (số định danh cá nhân).
4. Công dân thực hiện tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo các bước sau
Bước 1: Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn
Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản cổng DVC quốc gia), xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.
Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “Thông tin công dân’’ và nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn “Tìm kiếm”.
Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiện thị trên màn hình gồm:Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; số định danh cá nhân; Số chứng minh nhân dân.
5. Công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tưởng Chính phủ) theo các bước sau
Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an đăng ký tài khoản mức 2; thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNeID.
Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau:
- Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia (liên thông với cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử (Form), người dân không phải điền và không sửa được thông tin.
Các thông tin (tùy theo dịch vụ) gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nơi thường trú; Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng; số chứng minh đã được cấp; Ngày cấp; Ngày hết hạn (của thẻ CCCD); Đặc điểm nhận dạng; ảnh chân dung; Tích chọn vân tay; Số thẻ Căn cước công dân (số định danh cá nhân).
- Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNeID:
Công dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân.
Thông tin hiển thị trên VNeID gồm: Số CCCD; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; Nơi thường trú; CCCD có giá trị đến; Đặc điểm nhận dạng; Ngày cấp, số điện thoại.
- Các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện từ tài khoản định danh điện tử của người dân.
6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an)
Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết (Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú). Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.
Hiện nay Công an huyện Cẩm Khê đang triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu giấy Xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07 ban hành kèm Thông tư số 56/2021/TT-BCA) đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình, cụ thể: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại; Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và Quan hệ với chủ hộ; Họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân cùa các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. Do vậy, khi thực hiện các giao dịch hành chính cần các thông tin về cư trú, công dân có thể dùng giấy xác nhận thông tin về cư trú thay sổ hộ khẩu giấy.
7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an)
Hiện nay, Công an Huyện đang thực hiện việc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho công dân chưa được cấp CCCD trên địa bàn huyện. Trong Thông báo số định danh cá nhân của công dân có các thông tin: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính: Nơi đăng ký khai sinh: Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi ở hiện tại; Quan hệ với chủ hộ; Nhóm máu; Họ. chữ đệm và tên, của cha, mẹ; số định danh cá nhân. Do vậy, công dân có thể sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân.
Có thể khẳng định, việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sắp tới không còn hiệu lực pháp lý trong thực hiện các giao dịch hành chính, xác nhận thông tin về cư trú của công dân nhưng công dân có thể dễ dàng sử dụng Căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử và các phương thức khác để thay thế sổ hộ khẩu trong thực hiện các thủ tục hành chính của mình. Do vậy, Công an huyện đề nghị công dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật và hướng dẫn của Công an huyện trong công tác đăng ký quản lý cư trú. Đồng thời, Công an huyện đề nghị tất các các trường hợp công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện cấp Căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử khẩn trương đến cơ quan Công an nơi thường trú, tạm trú để làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử. Ngoài ra, Công an Huyện khuyến khích công dân thực hiện cài đặt phần mềm VneID để dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
 Công an huyện Cẩm Khê

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 182
Tổng số lượt truy cập: 12757893