THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG - CAH HUYỆN THANH SƠN

Nhập từ khóa liên quan đến kế hoạch tuần tra, kiểm soát của lực lượng Giao thông vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây.

Chọn đơn vị:
STT Tên văn bản Ngày ban hành Chi tiết
1 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 6/2023 31/05/2023 Xem
2 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 5/2023 28/04/2023 Xem
3 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 4/2023 28/03/2023 Xem
4 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 3/2023 28/02/2023 Xem
5 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 02/2023 30/01/2023 Xem
6 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 01/2023 30/12/2022 Xem
7 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 12/2022 28/11/2022 Xem
8 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 11/2022 26/10/2022 Xem
9 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 10/2022 26/09/2022 Xem
10 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 9/2022 26/08/2022 Xem
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 228
Tổng số lượt truy cập: 10325003